Obiekty użyteczności publicznej

Nasza oferta dla centrów handlowych i obiektów użyteczności publicznej

Korzyści z instalacji:

Dla obiektów użyteczności publicznej proponujemy instalacje o największym dostępnym stopniu bezpieczeństwa pożarowego, zapewniające bezpieczną instalację i eksploatację na wszystkich obiektach gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.
  • obniżka kosztów utrzymania obiektu zapewniająca znaczne oszczędności
  • uniezależnienie kosztów bieżącego utrzymania od podwyżek cen,
  • panele słoneczne jak i cała instalacja są bardzo trwałe i pracują bezobsługowo przez wiele lat.
  • Wyjątkowo długa gwarancja
    Nasze instalacje i wszystkie ich elementy są objęte długą gwarancją – 10, 12 a nawet ponad 20lat. Dla utrzymania gwarancji nie są potrzebne ŻADNE przeglądy okresowe!
  • Zwrot kosztów przy założeniu dzisiejszych cen prądu (wiemy, że na pewno będą one rosły) nastąpi już po 4-6 latach*, długo przed upływem 10-letniej gwarancji na urządzenia. Zaś trwałość urządzeń szacowana jest na minimum 20-25 lat. Oszczędności uzyskane przez te lata będą ogromne.
  • Prawidłowo dobrana instalacja kosztuje tyle, ile wyniosą wydatki na prąd w ciągu kilku najbliższych lat. Z tą różnicą, że pieniądze wydane na prąd są tracone bezpowrotnie, a pieniądze wydane na nasze panele wrócą po tym czasie z nawiązką. Pomożemy dobrać odpowiednią instalację.
Uwarunkowania prawno-ekonomiczne

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą OZE (15.11.2019) instytucje montujące instalację o mocy do 50kW na potrzeby własnej nieruchomości będącej obiektem użyteczności publicznej są objęte takimi samymi zasadami jak prosumenci, tzn. nadwyżkę energii elektrycznej mogą „przechowywać” w sieci energetycznej aby odebrać ją w późniejszym terminie (do roku). Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 ze zm.) przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Jednocześnie zastrzeżono, że za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

 

Galeria
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych