JAK DZIAŁA I Z CZEGO SIĘ SKŁADA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Dowiedz się jak jest zbudowana i jak działa instalacja fotowoltaiczna

Jak działa i z czego się składa

Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko panele, które widać na dachu budynku. To także inne urządzenia, takie jak inwertery przetwarzające prąd stały z paneli na prąd przemienny, taki sam jak w sieci energetycznej.

Moduły fotowoltaiczne (panele)

Wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne do zamiany promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wystarczy im słabe światło, aby zaczęły pracować. Moduły wytwarzają prąd stały.

Falownik (Inwerter)

Jest to urządzenie, które odbiera prąd stały z modułów i przetwarza go na prąd zmienny użyteczny dla naszych urządzeń – taki sam jak w sieci energetycznej, do której jest przyłączony. Twoja instalacja może mieć jeden centralny falownik, do którego podłączone są łańcuchy modułów. Takie rozwiązanie preferujemy przy rozległych, prostych dachach, bez ryzyka jakiegokolwiek zacienienia i wtedy, kiedy nie przewidujemy rozbudowy instalacji w przyszłości. To się rzadko zdarza. Dlatego oferujemy też rozwiązanie alternatywne oparte o mikrofalowniki, które instalowane są wraz z modułami od razu na dachu. Każdy moduł jest bezpośrednio przyłączony do mikrofalownika, pracuje przez cały czas ze swoją maksymalną mocą i każdy moduł jest monitorowany oddzielnie, niezależnie od innych. Ze względu na przesyłanie prądu zmiennego w instalacji następują mniejsze straty mocy. Taka instalacja może być w przyszłości rozbudowywana dowolnymi modułami. Jest to instalacja wyjątkowo bezpieczna, gdyż najwyższe występujące napięcie stałe nie przekracza poziomu 40V bezpiecznego dla człowieka (w przeciwieństwie do instalacji z falownikiem centralnym, w której może ono wynosić do 1000V i to nawet po odłączeniu falownika od sieci). Z tego też powodu instalacja na mikrofalownikach zalecana jest w obiektach, w których zależy nam na najwyższym poziomie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Nie bez znaczenia jest również wyjątkowo mała ilość elementów montowana wewnątrz budynku, co pozwala w wielu wypadkach uniknąć kłopotliwych przeróbek i prac w ładnie wykończonych pomieszczeniach.

System montażowy

Moduły fotowoltaiczne są mocowane za pomocą specjalnych aluminiowych systemów montażowych indywidualnie dopasowanych do każdego rodzaju pokrycia dachu i jego konstrukcji. W instalacjach gruntowych stosujemy system mocowania odporny na huraganowy wiatr w ułożeniu pozwalającym uzyskać maksymalną produkcję prądu  w ciągu roku. Używamy wyłącznie atestowanych i certyfikowanych systemów montażowych.

Zabezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna wyposażona jest w odpowiednio dobrane do lokalizacji i infrastruktury obiektu zabezpieczenia spełniające normy ochrony przed przeciążeniami i zwarciami (zabezpieczenia przeciwpożarowe) oraz w ochronę przeciwprzepięciową chroniącą przed skutkami wyładowania atmosferycznego oraz przepięciami pochodzącymi z sieci.

System monitoringu

Cała instalacja fotowoltaiczna jest monitorowana. Użytkownik otrzymuje na bieżąco szeroki zakres informacji o jej pracy, by w razie potrzeby jak najszybciej zareagować. W przypadku zastosowania mikrofalowników widoczna będzie praca także każdego modułu z osobna.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych