Dla firm

Każda firma ma inne potrzeby, każda wymaga indywidualnego podejścia. Starannie dobierzemy optymalną instalację dla Twojej firmy.

Korzyści z instalacji:

 • Oszczędności na bieżących rachunkach, niskie i przewidywalne efektywne koszty prądu.
 • W przypadku firmy korzyści wynikające z zakupu instalacji fotowoltaicznej są większe niż w przypadku instalacji „prywatnej”.
 • Zwrot inwestycji może nastąpić dużo szybciej niż w przypadku instalacji domowej. Wynika to z tego, że ceny prądu dla firm są znacznie wyższe niż dla gospodarstw domowych. W dodatku ceny prądu dla firm rosną w pierwszej kolejności, gdyż firmy nie są chronione tak jak konsumenci. Ceny hurtowe energii elektrycznej od lipca 2017 wzrosły o ponad 70%.
 • Firma jako płatnik VAT może odliczyć sobie podatek VAT, czyli de-facto ma niższą cenę zakupu
 • Zależnie od sposobu finansowania (np. raty leasingowe) i przyjętego sposobu amortyzacji inwestycji następuje zaliczenie kosztów zakupu do kosztów podatkowych działalności w korzystnym dla firmy okresie.
 • Po okresie zwrotu i amortyzacji księgowej inwestycji koszt zaopatrzenia w energię elektryczną będzie praktycznie zerowy przy prawidłowo dobranej dla potrzeb firmy instalacji. Przy często spotykanym 20% udziale kosztów prądu w kosztach działalności będzie to wyraźnie widoczne.
 • Podstawowym warunkiem uzyskania optymalnych efektów finansowych jest optymalny dobór własnej elektrowni słonecznej. Idealnie dobrana instalacja powinna posiadać moc zapewniającą pokrycie bieżącego zapotrzebowania na energię, tak aby nie powstawała nadwyżka oddawana do sieci. Zazwyczaj w ciągu dnia, gdy firma pracuje na pełnych obrotach, zużycie prądu jest największe i nie ma znaczenia czy pracują obrabiarki czy klimatyzatory w biurze. Ale wtedy też instalacja produkuje najwięcej prądu.
 • Wykres przedstawia bilans energetyczny w firmie z prawidłowo dobraną instalacją fotowoltaiczną
 • We wrześniu 2019 weszła w życie poprawka do ustawy OZE obejmująca firmowe mikroinstalacje systemem opustów takim samym jaki dotyczy konsumentów – czyli firma również może być prosumentem. Ma to znaczenie dla tych firm, które zużywają energię również w godzinach wieczornych kiedy nie ma słońca, takich jak sklepy, lokale gastronomiczne, hotele itp. Mogą one teraz oddawać nadmiar energii do sieci i odbierać ją w dogodnym dla siebie terminie.
 • Korzyści wizerunkowe – firma posiadająca instalację fotowoltaiczną uchodzi za firmę nowoczesną, dbającą o środowisko naturalne, a w dodatku zarządzaną efektywnie.
 • Panele słoneczne jak i cała instalacja są bardzo trwałe i pracują bezobsługowo.
 • Wyjątkowo długa gwarancja
  Nasze instalacje i wszystkie ich elementy są objęte długą gwarancją – 10, 12 a nawet ponad 20lat. Dla utrzymania gwarancji nie są potrzebne ŻADNE przeglądy okresowe ani konserwacja!
 • Dobra inwestycja. Zwrot kosztów przy założeniu dzisiejszych cen prądu (już wiemy, że raczej one się nie utrzymają) nastąpi już po 3-5 latach*, długo przed upływem 10-letniej gwarancji na urządzenia. Zaś trwałość urządzeń szacowana jest na minimum 20-25 lat. Prąd wyprodukowany w ciągu tych lat to czysty zysk.
Uwarunkowania prawno-ekonomiczne

Zgodnie z obowiązującą ustawą o OZE podłączanie do sieci instalacji o mocy do 50kW następuje w trybie uproszczonym czyli na zgłoszenie. Instalacje o większej mocy są przyłączane na podstawie umowy.
Ostatnia nowelizacja Ustawy OZE doprecyzowała również, że uwzględnianie mikroinstalacji nie jest konieczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zlikwidowano zapis o obowiązku uwzględniania projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej poniżej 6,5 kW (pod kątem ochrony przeciwpożarowej).

Opinia jednego z naszych klientów:

"Moja elektrownia o mocy 10kW tylko w październiku generowała codziennie prąd o wartości 12-25zł, więc spodziewam się 6-7 tys zł korzyści rocznie, licząc według dzisiejszych cen"

Galeria
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych